AVÍS LEGAL / CONDICIONS LEGAL

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web,

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web.

L’ús de la pàgina web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada al moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

 

Política de Propietat Intel·lectual

FLIPPERS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de www.flippers.es. Amb els límits establerts en la llei, FLIPPERS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

FLIPPERS no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Està absolutament prohibit, l’ús de la web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

La pàgina d’Internet de www.flippers.es pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que FLIPPERS no pot controlar. Per tant, FLIPPERS no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a les pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari, disseny, codi de font i la resta de continguts inclosos www.flippers.es són propietat exclusiva de FLIPPERS o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, modificació, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CLIENT.

FLIPPERS no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de Flippers Internacional. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, FLIPPERS es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, FLIPPERS no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Enllaços amb altres llocs web

FLIPPERS ofereix enllaços amb altres llocs web que entenem que poden ser d’utilitat per als usuaris.

Als esmentats enllaços no s’aplica els termes i condicions d’aquesta política de privadesa i confidencialitat per tant la inclusió no implica obligació per part de FLIPPERS d’accedir als productes o serveis que en elles s’anuncien o venen.

 

Membre de FIDI

FLIPPERS com a membre de Fidi es compromet a complir amb la carta i el codi de conducta, inclòs en el manual de FIDI-FAIM.

 1. No incórrer en cap forma de suborn, sigui directament o a través de terceres parts.
 2. No oferir o realitzar pagaments impropis, o autoritzar pagaments impropis (en efectiu o d’alguna altra manera) a cap individu, inclosos oficials o funcionaris locals o estrangers en qualsevol part del món.
 3. No induir a individus, oficials o funcionaris locals o estrangers perquè actuïn de forma il·legal o indeguda.
 4. Mai oferir o acceptar diners o qualsevol objecte de valor, com a regals, suborns o comissions, en connexió amb l’obtenció de negocis o els beneficis d’un contracte.
 5. Mai oferir o donar algun regal o mostra d’hospitalitat a qualsevol empleat públic o oficial o representant governamental si existeix l’expectativa o implicació de retornar un favor.
 6. No acceptar regals de socis de negocis si existeix el suggeriment esperat o implícita de tornar algun favor.
 7. No facilitar pagaments per obtenir un nivell de servei, el qual amb normalitat, no hi tindria dret.
 8. No fer cas omís ni deixar d’informar a les autoritats apropiades de qualsevol signe de pagaments indeguts.
 9. No induir o assistir a altres persones perquè violin qualsevol llei o norma aplicable.
 10. 10. No incomplir la legislació vigent en matèria d’antitrust i antimonopoli.

 

Política de sostenibilitat corporativa

MUDANCES FLIPPERS INTERNACIONAL S.L. com a empresa responsable amb el medi ambient busca que la seva activitat i cadascuna de les seves pràctiques tinguin el menor impacte negatiu possible sobre el medi ambient, establint un Sistema Intern de Gestió Mediambiental segons la ISO 14001 vigent. Entre aquestes, a destacar, per exemple: la recent incorporació de vehicles ECO a la seva flota i la progressiva reconversió a curt termini de la mateixa cap a modalitats ECO.

Així mateix, a nivell social, mantindrà actuacions per garantir el benestar de totes les parts interessades vinculades d’alguna forma amb els seus resultats, especialment s’estableixen actuacions per garantir que els treballadors gaudeixin d’unes condicions de treball dignes i la reducció de les desigualtats socials, actuant segons estableix la legislació laboral vigent, a través de polítiques internes de conscienciació i procediments documentats desenvolupats a nivell dempresa.

 

Informació per donar Cumpliment  del Reglament Europeu de protecció de dades

 

 1. Responsable

 

Denominació Social: FLIPPERS INTERNACIONAL , S.L.

 

Nomeni Comercial: FLIPPERS

 

Domicili Social: C/ EScayolistas 5, 28891 Velilla de Sant Antonio – Madrid, Espanya

 

CIF / NIF: B-59437178

 

Telèfon: 91 655 30 70

 

e-mail: [email protected]

 

Inscrita en: Registre Mercantil de Barcelona, tom 20564, foli 065, Full B-9325 Inscripció 1ª

 

 1. Finalitat

 

A FLIPPERS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.

Amb la finalitat de millorar la seva experiència d’usuari, elaborarem un “perfil comercial”, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i  no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

 1. Legitimació

 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mercantil segons els termes i condicions que consten en el mateix.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita i en l’interès legítim.

 

 1. Destinataris

 

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

 1. Drets

 

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FLIPPERS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FLIPPERS deixarà de tractar les dades, excepte que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades tenen dret a la portabilitat, que implica que les dades personals de l’interessat es transmetin directament d’un responsable a un altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament al propi interessat, sempre que això sigui tècnicament possible.
 • Les persones interessades tenen dret a retirar el consentiment prestat.
 • Les persones interessades tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.