Com organitzar una mudança

Como organizar una mudanza

Com organitzar una mudança

Podem afirmar que les mudances són temudes per tothom, ja que són moments d’estrès. Per tant, si vols minimitzar l’estrès, el millor és tenir clar com organitzar una mudança.

El primer consell per organitzar una mudança és començar a fer neteja i alliberar-se dels que fa temps que no es fan servir i estris innecessaris.

És recomanable que la nit prèvia al trasllat, es buidi i desconnecti la nevera, així com qualsevol recipient que contingui líquids.

Com organitzar una mudança: Contractar-la a una empresa especialitzada o mitjans propis?

El més còmode, sens dubte, és contractar una empresa de mudances com Mudanzas Flippers Int. D’aquesta manera, es tindrà la tranquil·litat de la seva correcta execució, gràcies als 40 anys d’experiència que els avala.

Si, per contra, la nostra economia no ens permet la contractació, es recomana disposar de la màxima ajuda durant el dia del trasllat per poder dur a terme la mudança.

Com organitzar una mudança: Desmuntatge del mobiliari.

En desmuntar el mobiliari, ja sigui d’habitatge o oficina, s’ha de tenir la prudència d’agrupar els cargols, i les peces petites, i el millor a preparar un paquet que viatgi enganxar-lo a una de les parts del moble perquè no s’extraviïn . Si el muntatge fos complicat, es recomana fer un croquis que facilitarà el muntatge posterior.

Com organitzar una mudança: Caixes.

Es recomana ser previsor i començar abans a embalar, unes tres setmanes posteriors a la mudança seran suficients. Fer un inventari de tot allò que s’hagi de traslladar, per estades. Això es recomana com a consell de com organitzar una mudança, independentment de si es trasllada per mitjans propis, com per mitjà d’una empresa especialitzada.

Com organitzar una mudança

Caixa-Kit d´arribada al nou domicili.

Es recomana preparar una caixa amb els estris imprescindibles en arribar al nou habitatge: roba de llit, tovalloles, un necesser (sabó, paper higiènic), uns tornavisos, tisores, algun producte de neteja… Aquest senzill consell de com organitzar-ne una mudança, facilitarà enormement l’arribada a la nova llar.

Carregar i estiba de la càrrega al vehicle.

Aprofitar l’espai del vehicle correctament és la clau per optimitzar trajectes. Un altre consell de com organitzar una mudança és carregar els mobles de més volum primer, i tot seguit les caixes més pesades, així ajudaran a assegurar els mobles. Les caixes més lleugeres s’hauran de carregar al final de tot.

Descarregar i relaxar-se.

Arribada la recta final de la mudança i el darrer consell de com organitzar una mudança: En arribar a la direcció de destinació, primer es recomana muntar i posicionar els mobles, i finalment desfer les caixes per estades i ubicar-ne el contingut. Un cop buides, les caixes, per tal que ocupin menys espai, es recomana anar doblegant-les i ubicar-les en un mateix lloc.

Si la mudança s’ha decidit executar amb la col·laboració d’una empresa de mudances, com ara Mudanzas Flippers Int., caldrà avisar-los perquè, un cop estigui arreplegat tot el material d’embalatge, puguin passar a retirar-lo.

Un cop finalitzada la mudança, ha arribat el moment de prendre’s un respir i gaudir del nou espai.