Mudances Argentina

Mudances a Argentina

Mudances Argentina

D’entre els mercats emergents, els que han mostrat major solidesa en la seva recuperació econòmica, són els mercats llatinoamericans, com per exemple Mèxic, Argentina i Brasil. Per això, són moltes les empreses espanyoles que han determinat invertir a alguns d’aquests països, assegurant un millor rendiment per als seus actius i augmentant les seves mudances Argentina.

Una estratègia molt comuna presa per aquest tipus d’empreses que es decideixen a realitzar inversions transatlàntiques, és enviar executius espanyols, ja familiaritzats amb el funcionament organitzacional, a que supervisin les noves operacions en sòl llatinoamericà.

Una destinació molt freqüent d’inversió és Argentina. Com podem veure, aquesta destinació històrica de la migració espanyola, està atraient un altre tipus d’emigrants juntament amb les seves mudances Argentina, gràcies a la solidesa que en els últims anys ha demostrat tenir la seva economia.

Tant per als executius espanyols que hagin de fer les seves mudances Argentina, com per als argentins que tornin al seu país d’origen, com para qualsevol altre ciutadà que desitgi fer les seves mudances a Argentina, està de més dir que a Flippers tenim totes les condicions estratègiques per ajudar-los amb el seu trasllat, però també alguns consells perquè aquest procés no sigui tan complex:

Documentació requerida per a Mudances Argentina d’estris de la llar i efectes personals:

 • Coneixements d’Embarqui originals
 • Llista d’Empaquetatge o inventari.
 • Passaports vàlids i actuals.
 • Certificat de Residència emès pel Consolat Argentí del país del qual es muda el client

MOLT IMPORTANT: En el moment d’ingressar al país, el viatger haurà de declarar que espera un embarqui d’efectes no acompanyats, la qual cosa serà anotat en el seu passaport amb un segell que dirà “A l’espera D’EQUIPATGE NO ACOMPANYAT” i servirà per establir la data en la qual va ingressar al país a l’efecte de residir fins que rebi les seves mudances Argentina.

Documentació requerida per a mudances Argentina de vehicles (Automòbils i/o motocicletes):

A més del detallat anteriorment per a estris de la llar:

 • Factura original de compra de cada vehicle. Visar pel consolat
 • Títol de propietat original de cada vehicle (els vehicles han d’haver estat facturats i registrats a nom de cada consignatari). Visar pel consolat
 • Certificat de Residència emès pel Consolat Argentí del país del que es muden.

Pel que fa al tema específic de l’acte, recordin que la normativa vigent estipula com a límit, usd 15000.- de valor a duana.

Qui pot incloure’s en el seu vehicle, juntament amb els seus estris personals, en les seves mudances Argentina?

1 – Mudances Argentina d’argentins que retornen al país després d’haver residit menys d’UN any a l’exterior: Importació prohibida.

2 – Mudances Argentina d’argentins que retornen al país després d’haver residit més d’UN any i menys de DOS anys a l’exterior: Importació subjecta al pagament de tributs.

Podran gaudir d’aquesta franquícia sempre que en l’últim any no haguessin realitzat viatges ocasionals al país que excedissin de seixanta (60) dies.

Font normativa: *RG 3751/94

3 – Mudances Argentina d’argentins que retornen al país després d’haver residit més de DOS anys a l’exterior: Importació exempta DEL PAGAMENT DE GRAVÀMENS.

Sempre que el seu VALOR A DUANA SIGUI INFERIOR O IGUAL A U$S 15.000 o el seu equivalent en una altra moneda.

 • Argentins que retornen al país després d’haver residit més de DOS (2) anys a l’exterior
 • Estrangers que obtinguin residència permanent al país.

Font normativa: *RG 3109/2011

Mudances a Argentina
Mudances a Argentina

Condicions i requisits per a l’enviament d’automòbils en les seves mudances Argentina:

 • L’arribada de l’automòbil al país ha de produir-se des de 3 mesos abans i fins a 6 mesos després de l’arribada del ciutadà argentí al país.
 • Les motocicletes, camions, vehicles de càrrega, etc. NO ESTAN INCLOSOS en la resolució, per tant, ABONEN GRAVÀMENS A la IMPORTACIÓ.
 • UN (1) automòbil per persona amb DIVUIT (18) anys complerts o emancipada, usat i registrat a nom de l’interessat i les mudances Argentina del qual estiguin al seu nom.
 • L’automòbil haurà d’estar registrat davant l’autoritat oficial competent del país de procedència, amb TRES (3) mesos d’anticipació, com a mínim, a la data d’ingrés al país del subjecte sol·licitant.

És a dir que si en una família, per exemple, hi ha dues actuacions registrades per diferents titulars estan dins de la resolución, mentre que si és titular dels dos la mateixa persona, haurà de triar com portar en les seves mudances Argentina.

Oportunitat de conèixer Amèrica del Sud després de les seves mudances Argentina.

Les seves mudances Argentina suposaran una excel·lent oportunitat per recórrer Amèrica del Sud, amb totes la seva bellesa i atractius naturals, ja que el fet de mudar-se per raons laborals, no vol dir que evitem gaudir de les noves terres a les quals arribem.

Des d’Argentina, podem recórrer fàcilment diversos països del Con Sud, com per exemple, Brasil, Uruguai i Xile. Així mateix, podrem gaudir de les relacions comercials que Argentina té amb els seus veïns i socis.

Si, com és el més probable, la destinació de la nostra mudança a Argentina és la ciutat de Buenos Aires, veurem que aquesta cosmopolita ciutat, és un lloc ideal per viure.

Organitzada, elegant, histórica… Buenos Aires és un lloc que no només ens permetrà aconseguir els objectius empresarials de la nostra mudança a Argentina, sinó viure al màxim en un lloc esplèndid, ben comunicat i ideal per a gaudir amb la família.