Mudances durant l’estat d’alarma

Mudances durant l'estat d'alarma principal

Mudances durant l’estat d’alarma

Anem a posar-vos en situació sobre que és un estat d’alarma abans d’explicar-vos detalladament que succeeix amb les mudances durant l’estat d’alarma.

Què és un estat d’alarma?

Es denomina estat d’alarma al règim excepcional declarat per un estat per a assegurar el restabliment a la normalitat a una societat, podent produir-se per diversos motius:

  • Crisis sanitàries: com epidèmies i/o greus situacions de contaminació.
  • Catàstrofe, calamitat pública o risc greu: terratrèmols, inundacions, incendis o   accidents, de gran magnitud.
  • Situació de desproveïment de productes de primera necessitat.
  • Paralització de serveis públics essencials concorrent alguna de les situacions anteriors.

Quants estats d’alarma es coneixen a Espanya?

A Espanya, es coneixen 2 situacions:

Crisi dels controladors aeris de 2010

Es va produir pel motiu del tancament de l’espai aeri a causa de la vaga de controladors, emparat per ser un servei públic bàsic, produint greus perjudicis a l’economia del país i als seus ciutadans. En aquest cas no es van veure afectades les mudances durant l’estat d’alarma.

Crisi sanitària per la pandèmia de Coronavirus de 2020

El passat 13 de març de 2020, es va prendre com a mesura excepcional per a contenir la pandèmia per la malaltia de coronavirus. En aquest cas, s’han vist afectades moltes mudances durant l’estat d’alarma.

Mudances durant l'estat d'alarma Coronavirus

A partir de quina data es podran executar mudances durant l’estat d’alarma?

Segons les últimes notícies decretades pel Govern d’Espanya, a partir del dia 13 d’abril de 2020, es poden executar mudances durant l’estat d’alarma que siguin d’urgència o prioritàries. És a dir, aquelles mudances que corresponguin a trasllat d’estris des de les oficines als habitatges dels seus treballadors, que els permetin teletreballar (documentació, equipament informàtic, etc). Tantmateix, també podran executar-se trasllats durant l’estat d’alarma, d’aquells treballadors que tinguin mobilitat geogràfica, i en cap cas, la data sigui ineludible per haver de començar un nou contracte de treball a diferent zona. Un altre cas que pogués entendre’s com a urgent, i es requerís realitzar mudança, són els casos que finalitzi un contracte d’arrendament improrrogable. Aquest fet pot fer-se extensible tant a particulars, com a oficines o laboratoris.

En tots els casos descrits, és indispensable disposar de la documentació i acreditar-la a les autoritats, amb la finalitat de poder executar les trasllats durant l’estat d’alarma, sense els deguts justificants, no estarà permès executar-les en cap cas, tot i tenint disponibilitat les diferents empreses.

Mudances durant l'estat d'alarma Teletreball

Quins tràmits són necessaris per a poder executar mudances durant l’estat d’alarma?

Si s’ha contractat el servei a través d’una empresa de mudances, com Mudances Flippers Internacional, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti la urgència de les mudances durant l’estat d’alarma. Posteriorment, l’empresa de mudances, s’encarregarà de redirigir aquesta documentació als diferents organismes, que s’encarregaran d’aprovar els permisos d’estacionament per al vehicle de mudances i el treball dels operaris a la via pública. Tenint en compte que cada municipi té els seus terminis i restriccions.

Una vegada estiguin els permisos acceptats per l’Administració, es podrà procedir a agendar el servei.

Quan es normalitzaran les mudances durant l’estat d’alarma?

A data d’avui, el Govern d’Espanya ha prorrogat l’estat d’alarma fins al 10 de maig de 2020, flexibilitzant el confinament. És per això que fins (de moment) aquesta data, les mudances hauran d’estar suficientment suportades pels justificants descrits.