Ports i mudances

Ports i mudances

Ports i mudances

A continuació detallarem els dos termes, ja que en moltes ocasions es indueix a error pensant que són sinònims. Els termes ports i mudances, tenen conceptes diferents en el sector dels traslados.PORTES, són transports de mercaderia que es traslladen d’un lloc a un altre. Sol realitzar-se a canvi d’una contraprestació econòmica prèviament acordada.

Ports i mudances

MUDANÇA, és un canvi d’habitatge, habitació, oficina, etc, que es realitza des d’un origen i destinació diferent, consistent a traslladar mobles i / o estris.

Ports i mudances

Ports i mudances: diferencias

Por tant, ports i mudances, segons descripció, es poden observar diverses diferències. Per tant, port, es refereix al transport de mercaderies d’un punt a un altre, encara que no necessàriament ha de ser mercaderia, pot ser un moble o objecte. És a dir, un port es refereix només al trasllat d’alguna o diverses coses, i està inclòs en la mudança d’un habitatge (o oficina) i els serveis que això comporta. És per això que un port sempre serà més econòmic que una mudança, que és el servei completo.

Las mudances a canvi inclouen trasllat de pertinences, sent alguna cosa mes complex, trasllat de mobles i tota mena d’objectes que pot haver en una estada. Això comporta més feina, més temps i dedicació. Per tant, els preus facilitats pel servei de mudança són més elevados.

Al sol·licitar tarifes de ports i mudances, cal tenir clar cada concepte i que no ens porti a confusió, volent demanar un preu com si es tractés d’un port i no d’una mudança, ja que com bé hem comentat els ports i mudances són dos conceptes distintos.

Aunque en ocasions es pretengui fer veure que no és un trasllat de molt volum, arribat el moment, pot portar a malentesos entre empresa que ofereix el servei i seva cliente.

Ports i mudances

Lo millor és comptar amb l’ajuda d’una empresa amb anys d’experiència, com Flippers. Especialitzada en trasllats a Madrid, trasllats a Barcelona i trasllats internacionals.