Preu de Mudança; Quins factors influeixen?

precio de mudanza

Preu de Mudança; Quins factors influeixen?

Un cop es decideix a fer efectiu el canvi de residència, la primera pregunta que passa pel cap és quin serà el preu de mudança. Arribat el moment s’ha de començar a decidir què s’haurà de portar i que no, a la nova llar.

S’ha de tenir present que algunes de les nostres pertinences s’hauran de quedar. Llavors apareix el dubte de si fer la mudança amb mitjans propis o contractar la mudança a una empresa especialitzada. I molts cops depèn del preu de mudança.

Preu de mudança
Preu de mudança

Quins són els factors que poden influir en el preu de mudança?

El preu de mudança, pot variar entre mudances que semblin molt similars. I un dels factors que més pot influir en el preu de la mudança són les dates de contractació de la mateixa.

Per poder determinar el preu de mudança primer és saber si és local, nacional o internacional. Habitualment, en els pressupostos de trasllats nacionals, els pressupostos no varien molt sempre que no hi hagi massa diferència de quilometratge. S’ha de tenir present que poden aparèixer excepcions, i cada cas s’ha de tractar com un cas individual, segons les característiques de cada habitatge i les necessitats de pugui tenir cada client.

El que més pot influir en la variació de preu de mudança és, sobretot, el volum de la mudança. Amb aquesta dada es pot calcular el nombre d’operaris i tipus de camió que es necessitarà per porta a terme el trasllat. Les empreses de mudances professionals, poden calcular-tenint en compte el nombre d’habitacions, mobiliari a traslladar i nombre de caixes.

Es recomana confeccionar un llistat (tipus inventari), que serà molt útil si volem contractar una assegurança a tot risc pels estris a traslladar. En aquest cas, caldrà disposar d’aquest inventari per poder contractar-lo, com a servei addicional a la nostra mudança, sent un addicional al preu de mudança.

S’ha de tenir en compte que l’empresa especialitzada en mudances, disposi dels vehicles corresponents per garantir que tot arriba en perfectes condicions, com Flippers, que disposa d’una moderna flota de vehicles que s’adapten a qualsevol tipus de mudança i embalatges especialitzats de primera qualitat, seguint els estàndards internacionals, per a cada cosa. D’aquesta manera, es poden oferir al client, diferents opcions facilitant el preu de mudança que més s’ajusti a cada necessitat.

Preu de mudança
Preu de mudança

Serveis addicionals que pot incloure el trasllat i que poden afectar el preu de mudança.

S’ha de tenir en compte que hi ha altres serveis oferts per les empreses de trasllats. Com per exemple: la confecció de caixes d’estris personals i desencaixat en l’habitatge de destinació. Aquest servei pot fer créixer el preu de mudança, però s’haurà de valorar si aquest increment compensa.

Els professionals del sector de les mudances, estan acostumats a embalar i poden evitar-nos futurs desperfectes en els estris traslladats. Es recomana, que ho facin els professionals, ja que és la part més delicada. Així mateix, en el cas de trasllats internacionals serà indispensable que el realitzen gairebé íntegrament els operaris.

Si finalment es decideix fer-ho amb mitjans propis, serà més possible que s’ocasionen desperfectes. No és el mateix transportar roba de llit, que vaixella o llibres. Cada cosa ha d’anar amb els seu embalatge corresponent i fer-ho de la manera més adequada.

Preu de mudança
Preu de mudança