Trucs mudança

Trucs mudança

Trucs mudança

Per mudar-se o preparar un canvi de residència i poder executar-lo amb les millors garanties, s’han de conèixer trucs mudança perquè sigui més suportable. És un tema que sempre comporta estrès, i si la intenció és minimitzar-los al màxim, un dels trucs mudança a tenir en compte és la contractació dels serveis d’una empresa de mudances de màxima confiança, com Flippers.

Trucs mudança

Són molts els factors a tenir en compte abans d’instal·lar-se en la nova residència, i deixar-ho tot ben lligat abans de deixar l’habitatge actual.

Trucs mudança internacional

Qualsevol mudança, s’ha de preparar minuciosament. I més, quan es tracta de la preparació de la mudança internacional des de qualsevol ciutat. Per què? Perquè ja que es complica, sobretot a nivell de documentació. A més de la mudança, és a dir, el trasllat de les pertinences, cal tenir present i preveure assumptes tan complexos com:

  • L’allotjament en arribar al país de destinació (lloguer, compra, etc ..)
  • Col·legis
  • El trasllat de la família fins al país de destinació i tota la documentació

És per això, que els trucs mudança més destacables són:

  1. Realitzar tots els tràmits amb temps suficient. Es recomana uns dos mesos abans de marxar.
  2. Un altre dels trucs destacables és la confecció d’una llista. D’aquesta forma no es deixarà cap punt pendent de realitzar. Aquesta servirà per organitzar tasques per optimitzar el temps evitant així estar titubejant per on començar a preparar el trasllat internacional.

Trucs mudança

Trucs mudança amb vehicles

Altres trucs per mudança que podem destacar si es pretén traslladar el vehicle, és realitzar-conjuntament amb la mudança de mobiliari i estris. D’aquesta manera, s’aconseguirà un preu més competitiu. Tenint en compte que hi ha dos modalitats, el grupatge i el directe. El primer, sempre serà més econòmic, ja que es comparteix vehicle i per tant despeses de combustible, peatges, quilometratges, etc.

Trucs mudança