Com afrontar una mudança. Alguns consells pràctics

Cómo afrontar una mudanza

Com afrontar una mudança. Alguns consells pràctics

Quan apareix la necessitat de traslladar-nos, ens sorgeixen molts dubtes de com afrontar una mudança. A continuació, detallarem uns quants consells per saber com afrontar una mudança de la millor manera possible.

Un consell que ens ajudarà a afrontar una mudança és disposar d’una caixa d’estris imprescindibles en arribar a la direcció de destinació. Es recomana utilitzar una caixa de plàstic, o bé una caixa que destaqui de la resta de caixes, per tenir-la sempre a la vista.

Aquesta caixa permetrà tenir a mà els elements indispensables, de manera immediata en arribar al nou habitatge. Es recomana comentar amb els operaris embaladors que aquesta sigui l’última a carregar al camió o contenidor i la primera a descarregar-se. Aquest gest facilitarà enormement el servei i com fer front a una mudança. Per què? Perquè en arribar a destinació podrem disposar de tot allò que ens resulta imprescindible per instal·lar-s’hi.

Què ha de contenir la caixa d’elements imprescindibles?

Com a consell davant de com afrontar una mudança, es recomana incorporar:

 • Un parell de tornavisos
 • Tisores
 • Algun ganivet
 • Paper i llapis
 • Cinta aïllant
 • Paper higiènic
 • Tovalloletes humides
 • Sabó de mans
 • Una tovallola
 • Una o dues mudes de roba
 • I no estaria de més incorporar alguna llauna, begudes i menjar envasat.

La confecció d´aquesta caixa farà que sigui molt més senzill el fet de com afrontar una mudança.

A continuació, indicarem un altre consell que també ajudés a afrontar una mudança: assegurar-se d’etiquetar o identificar correctament les caixes. Val la pena perdre una mica de temps detallant el contingut (aproximat) de cada caixa. Així, en descarregar les caixes i posicionar-les a l’interior del nou habitatge, serà més senzill ubicar-ne cadascuna a l’estada que li correspongui. Per tant, l’embalatge serà més fàcil i ràpid, sense necessitat d’obrir totes les caixes i visualitzar-ne el contingut. Fer-ho així ens faria perdre el temps ia més deixar-ho tot pel mig, convertint la nova llar en un gran desordre.

Podem afirmar que la part més farragosa de com afrontar una mudança és la descàrrega. Però si seguim els consells anteriors, millorarà molt la logística de la mudança i l’entrada a la nova llar.

Així mateix, si hem decidit comptar amb l’assistència d’una empresa de mudances especialitzada, com Mudanzas Flippers Int, aquests consells, seran els mateixos que l’empresa especialista ens podran indicar, i també facilitarem la feina dels seus operaris en el moment de realitzar la descàrrega.

Com afrontar una mudança - Camió carregat
Com afrontar una mudança – Camió carregat

Com afrontar una mudança: tipus de transport

El millor consell que podem oferir de quina és la millor manera de com afrontar una mudança, sens dubte, és sol·licitar diversos pressupostos a empreses especialitzades en trasllats i mudances. Buscar aquelles que s’especialitzin en aquell tipus de mudança que necessitem. Tenint en compte que no totes estan especialitzades en tots els àmbits.

Un cop seleccionada la companyia amb què volem treballar, el recomanable és sol·licitar que ens detallin al pressupost totes les opcions de transport que ens puguin oferir.

Per exemple, si la nostra necessitat és fer una mudança nacional o internacional, ia més no és una gran mudança, hem de saber que les empreses especialitzades poden oferir 2 preus: un en grupatge i un altre en servei directe.

El primer preu, com a grupatge, sempre serà més competitiu, ja que permetrà reduir costos, optimitzant la càrrega del camió amb altres mudances de ruta igual o similar. En aquest cas caldrà tenir present que la disponibilitat serà en funció de la resta de mudances.

Aquest consell val la pena destacar-ho a aquelles persones que estan en vies de fer una mudança a una ciutat diferent i té dubtes de com afrontar una mudança.