De mudança

De mudança

De mudança

Quan s’acosta el dia de mudança, no podem negar el nerviosisme que tot això comporta.

Així que, per evitar aquests moments d’estrès, que abans o després tots passarem per això; la millor recomanació per passar el dia de la mudança de la millor manera possible, és assessorar-nos inicialment per una empresa especialitzada, com Mudanzas Flippers Int. D’aquesta manera, ens assegurarem que el dia del trasllat tot surti a la perfecció.

Què inclou un pressupost de mudança?

El servei que ofereix una empresa de mudances especialitzada sol comprendre una visita prèvia dinspecció, sobretot quan la nostra mudança comprèn el trasllat dun habitatge o oficina completa.

El tècnic comercial, en aquell moment, valorarà tots els mitjans tècnics i humans necessaris per fer el servei de mudança amb les millors garanties. Serà el moment de revisar els accessos a l’habitatge i valorar si caldrà posicionar una escala munta mobles per la façana, o per contra, el dia de la mudança no hi haurà problema a fer ús de l’ascensor (o muntacàrregues), ja que els accessos no ofereixen dificultat. En aquesta visita, també es comprova el lloc més adequat per estacionar el camió.

Amb tots aquests inputs, l’empresa de mudances podrà avaluar el material d’embalatge necessari en cada cas depenent del tipus de contingut que el client disposi.

De mudança

Un pressupost de mudança, addicionalment, pot incloure alguns serveis extres com:

 • Servei de guardamobles
 • Transport de vehicles
 • O segur a tot risc de tots els estris, durant el trasllat i la manipulació de la càrrega.

Serveis extra de mudança

Guardamobles

Aquest servei és molt utilitzat juntament amb el servei de mudança. Per què? Perquè de vegades, la càrrega ha de quedar temporalment emmagatzemada per circumstàncies com:

 • Obres d’adequació
 • Manca d’habitatge definitiu en destinació
 • Tasques de manteniment d’instal·lacions
 • O simplement, per manca despai útil

Transport de vehicles

No totes les empreses de mudances poden oferir aquest servei addicional. Si és possible, es recomana vincular-lo al mateix servei de la mudança per obtenir un preu més competitiu; ja que de vegades, les empreses especialitzades no s’encarreguen de traslladar únicament vehicles. En aquests casos, es recomana informar-se prèviament.

Segur a tot risc

Les empreses especialitzades en mudances amb més prestigi ofereixen habitualment la possibilitat de contractar a través de la seva col·laboració, una assegurança a tot risc per a la mercaderia traslladada el dia de mudança. En cas d’estar-hi interessats, caldrà emplenar un inventari i valorar-lo. Així, s’inclou específicament cada enser i el seu valor a efectes de possibles indemnitzacions o reparacions posteriors, en cas d’haver-ne de fer ús.

Abans de sol·licitar un pressupost per a un trasllat hem de tenir clar:

  • En quines dates estaríem interessats a executar el trasllat
  • Haver localitzat diverses empreses especialitzades segons el tipus de servei que necessitarem. És important saber que no totes estan especialitzades en mudança internacional.

En cas d’haver de canviar de país, es recomana triar una companyia de mudances que col·labori amb diferents operadors, que ofereixi diferents tipus de mètodes de transport i, sobretot, que ofereixi les millors garanties.

A les mudances internacionals, cal tenir present que, les empreses especialitzades, solen poder oferir dues modalitats de transport: en modalitat directa i en modalitat combinada (grupatge). Aquesta darrera opció és interessant valorar-ho en cas que la nostra mudança no sigui excessivament voluminosa i no necessitem disposar de la càrrega amb urgència. El seu preu sempre serà més competitiu, ja que es podran combinar diferents mudances al mateix vehicle (o contenidor), reduint costos de combustible, dietes i altres; i podent així obtenir un preu de mudança més econòmic que en la modalitat directa. En aquests casos, cal tenir en compte que la data de lliurament quedarà sempre subjecta a disponibilitat.

En resum, un cop sorgeix la necessitat d’executar un trasllat, el més adequat és comptar amb l’experiència dels professionals, i obtenir totes les opcions disponibles ajustades i personalitzades a cada cas.

De mudança - Ens vam mudar