Factors que influeixen en el cost mudança

coste mudanza

Factors que influeixen en el cost mudança

Cost Mudança: Què pot influir en el preu total?

Cost mudança

Hi ha diversos factors que poden afectar el cost mudança, de quines opcions disposem i com poder disminuir la despesa final.

La mudança és un servei, i com a tal el seu valor anirà determinat en funció dels diferents serveis que s’incloguin i del cost mudança final.

Pot influir en el preu final:

  • La ubicació concreta de l’habitatge o local
  • La localització i els accessos.
  • Si es necessiten plataformes elevadores
  • Si s’inclou o no, l’embalatge i desembalatge.

Per poder realitzar una previsió, s’hauran d’estudiar els diversos factors a tenir en compte. A més dels serveis que s’englobin en el pressupost sol·licitat.

És aconsellable, gestionar la mudança amb suficient antelació, entre tres setmanes i un mes. Així mateix, disposar de suficient temps per a sol·licitar pressupostos a empreses com mudances Flippers, que disposa de mitjans per a qualsevol tipus de mudança que pugui sorgir i té més de 30 anys d’experiència en el sector.

El millor per intentar ajustar el cost mudança, és sol·licitar la visita d’un tècnic comercial. Així, podrà valorar accessos, cubicar el volum d’objectes i mobiliari que es vol traslladar, i informar dels serveis addicionals que es poden oferir: com l’embalatge i desembalatge d’efectes personals, les dates més adequades i així resoldre qualsevol dubte que pogués sorgir.

Un altre aspecte que pot influir en el cost mudança pot ser si s’inclou el muntatge i desmuntatge del mobiliari que es traslladarà. Es recomana que aquest punt el realitzi personal especialitzat, i així evitar sorpreses desagradables d’última hora.

Tipus de transport i les seves diferents costos

Cost mudança

Hi ha diferents opcions de les quals es disposa per a realitzar el transport de la mudança, i depenent per la qual es decideixi contractar podrà canviar el preu final, en definitiva, el cost mudança. Es pot oferir un servei directe i un combinat. La segona opció pot fer veure reduir el cost mudança, optimitzant el camió amb altres mudances que viatgin per la ruta. En aquest cas el lliurament de la mudança estarà subjecta a la disponibilitat del transport.