Mudances Europa

mudanzas europa

Mudances Europa

Si estàs pensant a traslladar-se a Europa, no dubtis a contactar amb Flippers. Una empresa de mudances amb més de 40 anys dexperiència en aquest sector. Especialitzada en mudances internacionals, mudances a Madrid i mudances a Barcelona.

Els expatriats que realitzen mudances a Europa, habitualment ho fan a la recerca d’una vida millor o el desenvolupament laboral. Aquests són els principals motius que impulsen les mudances a Europa des del país origen. El segon motiu pel qual s?executen mudances Europa és per estudis. Fins i tot per altres raons com pugui ser per amor o pel desig de viure noves aventures.

Així mateix, també podem afirmar que els expatriats laborals que han realitzat mudances a Europa, els de més edat resideixen a Espanya i França, mentre que, els expatriats més joves es troben a Alemanya.

Si distingim per sexes, els motius que impulsen a realitzar mudances a Europa, en la majoria dels casos, el principal motiu de les dones per sortir el seu país d’origen és per seguir la seva parella, mentre que els homes solen expatriar-se a causa de motius laborals .

Respecte a la satisfacció dels expatriats que ja han executat les seves mudances Europa, Espanya és el país que registra més grau de satisfacció, seguit de França i Alemanya respectivament.

En resum, les dades dels treballadors que fan mudances Europa són:

  • El 81% són homes de mitjana edat, dels quals el 59% té entre 35 i 54 anys. Normalment disposen de família que, normalment, prefereixen deixar al país d’origen.
  • Les oportunitats d’expatriació principalment es donen al sector de l’energia i en projectes llargs, generalment entre 2 i 3 anys.
  • En els darrers anys els desplaçats que fan ús de les mudances Europa ha baixat i han anat en augment altres zones a Àsia, Amèrica Central i Àfrica subsahariana.

Mudances Europa expatriats

Les mudances Europa es poden fer efectives per diferents mitjans de transport: via terrestre, via marítima i aèria (aquelles mudances que requereixin urgència i siguin de petit volum).

D’aquesta manera, les empreses de mudances, com ara Mudances Flippers Int., poden oferir:

  • Serveis directes, en què el client decideix la data de recollida de les seves mudances Europa
  • O en modalitat de grupatge, on la data de lliurament queda subjecta a la disponibilitat de l’empresa de mudances, depenent de les destinacions i de la/les altra/es càrrega/es que viatge/n juntament amb la mudança del client. Aquesta darrera opció sempre és molt més econòmica per al client que contracti mudances a Europa, ja que s’optimitza la càrrega, combustible, dietes, peatges, etc.

Les mudances Europa poden incloure diversos serveis, des de l’embalatge i el desembalatge de caixes. La mateixa companyia de mudances serà la que podrà oferir un servei complet perquè el client només es preocupi d’instal·lar-se a la nova llar, el trasllat de vehicles o la contractació d’una pòlissa d’assegurança a tot risc.

El procediment habitual de les mudances Europa és:

  • Visita d´un tècnic comercial per cubicar in situ els béns a traslladar i comprovar accessos per poder estacionar el vehicle.
  • Enviament de pressupost tancat i per escrit. Es detalla el volum a traslladar, l’accessibilitat de l’habitatge, les adreces d’origen i destí, i el detall de tots els serveis que inclou.
  • Desmuntatge, embalatge i muntatge del mobiliari que ho requereixi per traslladar-lo.
  • Gestió documental de duanes, si és necessari.

Mudances Europa mapa

Si el client vol la màxima tranquil·litat, el més recomanable per fer mudances Europa és contactar amb una empresa de confiança, com ara Mudanzas Flippers Int, per a l’execució de la mudança i el trasllat. Compte amb 40 anys d’experiència gestionant mudances Europa i altres continents.