Factors que influeixen en els preus de mudances

Preus de mudances

Factors que influeixen en els preus de mudances

Un cop decidit el trasllat d’un habitatge i emprendre una nova vida, el primer que ens passa pel cap és saber com organitzarem el trasllat i els preus de mudances.

Si pretenem que tot surti a la perfecció, la millor decisió serà externalitzar el servei i sol·licitar pressupostos a empreses especialitzades en el sector, com Mudanzas Flippers Int. D’aquesta manera aconseguirem que tot surti a la perfecció.

Per calcular els preus de mudances, caldrà tenir present alguns factors que faran variar els pressupostos que rebem.

Factors que influeixen en els preus de mudances

Cada mudança és única i per tant, el preu de la mudança és diferent en cada cas. Inicialment, s’ha de determinar si són mudances internacionals o mudances locals o nacionals. Aquest és un dels factors que més influirà en el cost. Respecte a les mudances nacionals, no solen variar si no se superen els 40-50 Kms, encara que trobem excepcions, ja que cada mudança s’ha de tractar com un cas individual, segons les necessitats de cada client.

Preus de mudances - cistella

Per transportar-lo, s’ha de confirmar que l’empresa especialista en preu mudances, disposi dels vehicles adequats per garantir que tot arriba en perfecte estat, com Flippers que es poden adaptar a qualsevol tipus de mudança, ja sigui local, nacional o internacional.

Un altre factor destacable que més pot influir en la variació dels preus de mudances és el volum total que cal traslladar. Per poder cubicar el volum total, les empreses especialistes de mudances, com ara Mudanzas Flippers Int., ofereixen una visita prèvia d’inspecció. La seva finalitat és poder determinar els mitjans tècnics i humans necessaris en cada cas per poder traslladar el volum, que serà calculat a la visita conforme els estris i mobiliari a traslladar; tant doficina com dhabitatge particular. A la visita d’inspecció, el tècnic comercial també revisarà el millor lloc per estacionar el vehicle. Així mateix, comprovarà segons els accessos, si cal el posicionament d’escala munta mobles per dur a terme la mudança i ajustar els preus de mudances, a cada cas.

Per executar el transport del trasllat, el client haurà de confirmar amb l’empresa de mudances, que disposin dels vehicles adequats per garantir que tot arribarà a una destinació en perfecte estat. Per això, s’utilitzarà el millor vehicle en cada cas. Depenent del volum, es valorarà si cal plataforma elevadora o camió amb remolc. Això serà necessari en cas que siguin mudances de gran cubicatge.

I tampoc no cal oblidar-se d’un altre factor també molt important com és la data de contractació del trasllat. Aquest també afectarà el cost de la mudança.

Altres factors destacables en el preu mudances

Hi ha altres factors que també poden afectar els preus de mudances depenent dels serveis que el pressupost incorpori. Com pugui ser l’embalatge i/o desembalatge de caixes, el desmuntatge i el muntatge de mobiliari, o si el servei és en modalitat directa o de grupatge.

Preus de mudances - camio

  • L’embalatge. Es recomana que els estris personals siguin embalats per personal professional. Per què? Perquè es farà servir material d’embalatge de primera qualitat que seguirà els estàndards internacionals, i ho faran de la manera més adequada en cada cas.
  • El muntatge i desmuntatge de mobiliari. És una de les parts més delicades de la mudança. Alguns creuen que ho poden fer amb mitjans propis, però és possible que els mobles pateixin desperfectes. El millor és que ho facin operaris especialitzats i evitar així danys.

Hi ha la possibilitat també de traslladar mobiliari a un magatzem on no cal desembalar ni muntar. En aquests casos, els preus de mudances seran més econòmics.

  • Segur. No és obligatori en cap cas, però sí molt recomanable sobretot a les mudances internacionals. Per això, es recomana confeccionar un llistat (tipus inventari) i així saber quines pertinences es traslladaran i estaran assegurades. Es tracta d’un servei addicional, de manera que el preu de la mudança es veurà encarit.
  • Tipus de transport (directe o grupatge). Segons el cas, per optimitzar la càrrega, si són volums petits, poden compartir camió i així optimitzar costos i reduir preu de mudances.

Preus de mudances - Moving day

En definitiva, cal tenir en compte que l’empresa especialitzada en mudances, disposi dels vehicles corresponents per garantir que tot arribi en perfectes condicions, com Flippers. Disposem d´una moderna flota de vehicles que s´adapten a qualsevol tipus de mudança i embalatges especialitzats de primera qualitat. D’aquesta manera, es poden oferir al client diferents opcions facilitant el preu de mudança que més s’ajusti a cada necessitat.