Assegurança de mudances

Assegurança de mudances

Assegurança de mudances

La realització d’una mudança en les nostres vides genera estrès. Amb la finalitat de poder minimitzar aquest estrès es recomana primer de tot, contractar una empresa de mudances que s’encarregui de tot i contractar una assegurança de mudances que augmentarà la nostra tranquil·litat, sabent que si succeeix algun sinistre a les nostres pertinences traslladades, quedaran cobertes per l’assegurança de mudances contractat.

Mudances Flippers té més de 30 anys d’experiència en mudances nacionals i internacionals. Així mateix, gestiona addicionalment al pressupost de servei, assegurança de mudances per a augmentar la tranquil·litat dels seus clients i assegurar la bona finalització del servei.

Aquesta assegurança és possible contractar-la ja sigui per:

  • A mudança nacional o internacional
  • En servei directe o en agrupament
  • Tant per a habitatges com per a oficines
  • Fins i tot pot ampliar-se per a cobrir el vehicle en cas de ser necessari traslladar-lo juntament amb les pertinences del client.

Assegurança de mudances internacionals

Quan es tracta de mudances internacionals per a expatriats, es recomana encara més els dos punts detallats anteriorment, ja que existeixen tràmits duaners, que en alguns països es compliquen ja que sol·liciten inventaris, pesos, detall de mercaderia i visats.

Les empreses de mudances tenen aquests tràmits per la mà, donada la seva experiència diària amb aquests temes i agilitaran al màxim la documentació a presentar i l’executaran amb les màximes garanties perquè arribat el dia, tot surti a la perfecció i es minimitzi la tensió produïda.

Assegurança de mudances

Assegurança de mudances d’oficines

És molt recomanable contractar-ho addicionalment al pressupost, encara que no és obligatori, quan es tracta de mudances d’oficines, sobretot per al material informàtic, que són delicats i sensibles als trasllats i si el mobiliari és exclusiu; d’aquesta forma, el/els desperfectes que es puguin produir durant el desmuntatge, trasllat o muntatge puguin solucionar-se sense cap cost per al client.

Assegurança de mudances