Guardamobles Madrid: un servei addicional

Guardamuebles Madrid

Guardamobles Madrid: un servei addicional

L’activitat de Guardamobles Madrid, sol ser un extra associat a les mudances, que consisteix en el dipòsit temporal, de mobles o objectes d’una persona, comprometent-se a la guàrdia i custòdia, així com al reintegrament dels mateixos, en el mateix estat en que li van ser confiats, conforme al contracte signat per ambdues parts.

Aquesta activitat no està específicament regulada, pel que se li apliquen, a nivell legal, les mateixes regles que a les mudances, ja que les empreses que ofereixen serveis de mudances, solen oferir el servei de guardamobles Madrid com un complement addicional.

Hi ha empreses que ofereixen serveis de guardamobles, on els estris s’emmagatzemen en contenidors marítims, rescatats d’alguna naviliera, i que romanen en un terreny obert i on el sol i les inclemències meteorològiques fan mossa en l’emmagatzematge. Altres en canvi, són naus industrials compartimentades en petites estades de diferents mesures. En altres ocasions es confeccionen caixes de fusta a mida per als béns de cada client. Tot i així, aquesta opció de guardamobles Madrid, sol ser menys econòmica i potser una mica més caòtica.

En mudances Flippers, oferim un servei de guardamobles Madrid dins la nostra nau de màxima seguretat. Està totalment condicionada i equipada amb sistemes ignífugs i control de temperatura i humitat. El sistema d’emmagatzematge que utilitzem es realitza dins de contenidors metàl·lics, que mai abandonen la nau. A més estan monitoritzats a través d’un sistema informàtic per a control de mercaderia.

Guardamobles Madrid
Guardamobles Madrid

Els nostres clients fan ús del servei de guardamobles Madrid, quan necessiten que els seus estris i mobiliari estiguin degudament custodiats. Ja sigui abans, durant o després d’una mudança, en territori nacional o internacional, pel temps que considerin necessari.

Alguns motius podrien ser:

  • Per la rehabilitació de l’habitatge (o oficina) de destinació, ja sigui per un breu període de temps, o fins i tot ampliar-se a diversos mesos.
  • Es pot donar el cas, que el destí sigui de menys superfície. En aquest cas, es necessitarà emmagatzemar la càrrega que no càpiga en la nova direcció.

Els béns dels nostres clients són custodiats des del moment en què es fa la recollida en la direcció d’origen i fins que es lliuren a l’adreça de destí. El servei de guardamobles Madrid, sempre es considera un servei afegit al nostre catàleg de possibilitats per als nostres clients.

En el nostre servei de guardamobles Madrid, tenim molt en compte els detalls més importants a l’hora d’emmagatzemar els estris dels nostres clients:

  • Assegurar-nos que el que emmagatzemem és propietat de cada client i són això, mobles o estris personals.
  • En fer la recollida, o bé al rebre la mercaderia des de qualsevol part del món, exigirem una llista amb cada un dels béns que emmagatzemarem al nostre guardamobles Madrid, per la seva seguretat i la de tots els altres clients que ens confien els seus béns.
  • Moviment dels contenidors a través d’un pont grua. L’objectiu és evitar possibles caigudes o cops en els béns dels nostres clients.
Guardamobles Madrid
Guardamobles Madrid
  • El nostre guardamobles Madrid, té un sistema de registre In & Out mitjançant codi de barres, per a la logística i administració via web de l’inventari dels béns emmagatzemats.
  • Segur d’emmagatzematge per mitjà d’una pòlissa d’una asseguradora privada. Aquest cobrirà qualsevol desperfecte quan els estris estiguin emmagatzemats en el nostre guardamobles Madrid.
  • Higiene i estat de les instal·lacions. La nostra nau garanteix tots els processos de desratització, desinsectació i vigilància de plagues. Així mateix, ens encarreguem del manteniment de tots els sistemes de control de seguretat, incendis i inundacions.

En definitiva, un guardamobles pot ser contractat tant per a oficines com per a domicilis particulars.