Mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya

Mudances durant el segon estat d'alarma a Catalunya

Mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya

El Govern, ha aprovat a Espanya, a través d’un Reial Decret, la declaració d’un nou estat d’alarma, en sessió extraordinària, en data 2020.10.25, donant així empara constitucional a noves mesures. La seva fi és respondre davant la situació d’especial risc causada pel virus COVID-19, incloent la normativa que afecta les mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya.

Mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya: ¿En què es diferencia aquest estat d’alarma de l’anterior?

La principal diferència és que no paralitza l’activitat de país ni, de moment, imposa el confinament domiciliari dels ciutadans, no veient-se afectades les mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya.

Les principals novetats d’aquest nou estat d’alarma són:

  • Les autoritats delegades d’executar el seu compliment, recau en cada comunitat autònoma.
  • Passats els primers 15 dies, el Govern durà a Congrés dels Diputats la pròrroga de la vigència de l’estat d’alarma per als propers sis mesos, previst fins al 9 de maig.
  • El Govern estableix un toc de queda nocturn, excepte a les Canàries.
  • Els governs autonòmics estan facultats amb l’estat d’alarma a aplicar un tancament d’entrada i sortida de tot el seu territori o en part. Però hi haurà excepcions justificades per a ciutadans que hagin de desplaçar-se per motius sanitaris, laborals, educatius, cura de familiars, entre d’altres.
  • Els governs regionals poden limitar reunions socials que superin les sis persones.
  • El Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, és l’òrgan de cogobernanza entre Govern i CCAA.
  • El ministre de Sanitat de retre comptes de l’evolució cada 15 dies.
  • El Consell Interterritorial pot ampliar o reduir mesures en funció de l’evolució de la pandèmia.

A la CA de Catalunya s’han establert unes restriccions bastant més dures que les genèriques causa de l’alt increment de casos de les últimes setmanes. Encara que, si que és cert que les mateixes no han afectat en excés a les mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya.

Mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya. Restriccions catalanes.

El Govern català, el passat 29 d’octubre, va aprovar un nou paquet de mesures.

La gran novetat és un confinament perimetral de Catalunya, amb més restriccions els caps de setmana. De moment, les mudances durant el segon estat d’alarma, no es veuran afectades a Catalunya.

Durant 15 dies, el Govern també preveu que es suspenguin totes les activitats extraescolars, culturals i esportives.

Així mateix, la Generalitat va decidir que el toc de queda s’apliqui entre les 22.00 i les 06:00. Durant aquesta franja horària no està permesa l’execució de mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya.

Els bars i restaurants estan tancats a Catalunya, però poden estan permesos els repartiments a domicili fins les 23.00h.

Pel que fa als restaurants dels hotels, només donaran servei als seus propis clients.

Les reunions socials es limiten a un màxim de sis persones.

Els establiments comercials, les activitats recreatives i activitats esportives professionals hauran de tancar a el públic a les 21.00h.

Les activitats culturals i recreatives com cinemes, teatres, espais lúdics infantils interiors, bingos, casinos i sales de joc, quedarà prohibida la seva obertura. A més, els aforaments es limiten a l’33% les exposicions i museus. I els actes religiosos i cerimònies civils, es veuran reduït el seu aforament fins al 30%.

L’aforament en comerç de menys de 800m2 i mercats no sedentaris l’aforament serà de l’30%. D’altra banda, els centres comercials es mantindran tancats, excepte farmàcies, ortopèdies, veterinaris i alimentació que es trobin al seu interior. Pel que fa a les perruqueries, aquestes romandran obertes, i tancats els centres d’estètica.

¿I què passa amb el sector educació durant aquest segon estat d’alarma?

Pel que fa a l’educació, les universitats, batxillerat i cicles formatius realitzaran una docència teòrica de forma virtual. D’aquesta manera, es redueix l’activitat presencial. En relació a les escoles i instituts, aquests es mantindran oberts. Però es suspenen de manera temporal les activitats extraescolars que no es permetin realitzar a distància.

També se suspenen fires, convencions i congressos. I s’exigeix ​​a les empreses que els seus empleats teletrabajen, sempre que això sigui possible.

Arribat el cap de setmana, el Govern de la Generalitat, per tal d’endurir les restriccions i evitar més contagis a causa de la interacció social, ha restringit la mobilitat entre municipis des del divendres a les 06: 00h, fins al dilluns a les 06 : 00h, sense motiu degudament justificat.

De moment, les mudances durant el segon estat d’alarma a Catalunya podran seguir realitzant-se amb total normalitat, tant si es tracta de mudances locals, nacionals o mudances internacionals. En aquest cas, només caldrà justificar la mobilitat dels integrants de la llar ja que els operaris de les empreses de mudances poden seguir fent la seva tasca sempre fent ús de la màscara, neteja exhaustiva de mans i manteniment de la distància de seguretat corresponent.

Mudances durant el segon estat d'alarma a Catalunya Mesures