Mudances i guardamobles

mudanzas y guardamuebles

Mudances i guardamobles

Mudances i guardamobles a Barcelona

Arribat el moment de contractar una mudança i guardamobles a Barcelona, ​​cal conèixer les empreses especialitzades al sector que puguin oferir aquest doble servei amb les millors garanties. Mudances Flippers Int., amb 40 anys d’experiència, són sinònim d’èxit en mudances i guardamobles a la ciutat de Barcelona.

Cal destacar que, moltes vegades, els serveis de mudances i guardamobles van de la mà. Però també hi ha la possibilitat de contractar-lo individualment, cadascun.

Un guardamobles és una nau o local que es destina a la guarda i custòdia temporal d’estris o mobiliari. Habitualment les mudances i guardamobles a Barcelona són contractades alhora.

Els guardamobles de Flippers estan dissenyats per a la custòdia de béns dels seus clients que així ho necessitin, tant a Barcelona com a Madrid, que, durant un determinat temps, necessitin emmagatzemar les seves pertinences per motius com:

  • Rehabilitació de l’habitatge
  • L’habitatge de destinació és de menys superfície que el d’origen
  • O si una oficina necessita desar mobiliari o material, per exemple.

Les mudances i els guardamobles a Barcelona són serveis que el client necessita durant tot l’any. Això sí, durant els mesos d’estiu és la temporada on s’hi acumulen més reserves. Per què? Perquè de vegades, durant les vacances es té més temps per dedicar-ho a la mudança o en el cas de les empreses, habitualment tenen menys activitat diària.

És important tenir present, abans de sol·licitar un pressupost pel servei de mudances i guardamobles a la ciutat comtal, que segons l’oferta i la demanda, el preu es pot veure afectat, sobretot els mesos d’estiu.

La màxima recomanació abans de contractar els serveis de mudances i guardamobles a Barcelona, ​​és fer-ho amb prou temps per evitar contratemps i aconseguir que tot surti perfectament.

Mudances i guardamobles a Barcelona

Mudances i guardamobles a Madrid

Quan sorgeix la necessitat de traslladar-se a la capital, ja sigui oficina o habitatge particular, el primer que es pensa és trobar empreses de mudances de confiança. I si ofereix serveis de guardamobles, molt millor.

De vegades, tots dos serveis van lligats, precedint l’una a l’altra. Flippers Int. pot oferir els dos serveis, mudances i guardamobles a Madrid, com a Barcelona.

No es pot negar que els trasllatss són estressants, i la millor recomanació davant de les mudances i guardamobles a Madrid és comptar amb la col·laboració d’especialistes perquè ens puguin orientar i aconseguir executar el trasllat amb les millors garanties d’èxit.

Les mudances i guardamobles a Madrid poden oferir-se tant a particulars, com a empreses o laboratoris, tal com hem detallat a la ciutat comtal.

Habitualment la mudança de domicili es pot produir per:

  • Necessitat de canvi de domicili
  • Manca d’espai
  • Causes laborals
  • Millorar la zona de residència, etc.

El servei de mudances i guardamobles conjunt sol utilitzar-se quan es realitzen obres d’adequació, o simplement, per no tenir prou espai útil per a tot allò que cal traslladar, entre altres casos.

Mudances i guardamobles a Madrid

Les mudances i guardamobles a Madrid per a companyies.

La necessitat de traslladar-se es pot donar per diversos motius:

  • Canvi d’instal·lacions
  • Obtenció d’una millor comunicació o proximitat amb els clients
  • Canvi despai, entre altres.

De vegades, l’emmagatzematge es pot necessitar per obres de rehabilitació de les oficines o també per emmagatzemar mobiliari que no es fa servir o documentació.

Sigui quina sigui la ciutat, les necessitats de mudances i guardamobles, són habituals a tot el territori nacional. Mudances Flippers Int., en tenir presència a les dues ciutats més destacades del país, pot donar aquests serveis amb la millor garantia i qualitat a tot el territori, fins i tot creuant fronteres.