Permisos d’aparcament

Permisos d'aparcament

Permisos d’aparcament

Actualment, per poder executar una mudança, a la majoria de municipis és obligatori sol·licitar a l’Ajuntament un permís d’aparcament per ocupació de via pública.

Arribat el moment de contractar una mudança o trasllat, caldrà tenir-ho en compte, ja no només per la gestió i el pagament de taxes, sinó pels terminis que aquest tràmit comporta. Així mateix, caldrà tenir en compte que caldrà sol·licitar permisos d’aparcament tant a la direcció d’origen com a la direcció de destinació.

Els passos que cal seguir per poder gestionar permisos d’estacionament és efectuar l’autoliquidació de taxes per poder tramitar una sol·licitud d’ocupació de via pública, informant de la via, la data i la franja horària. Posteriorment, tramitar el pagament.

Les empreses de mudances especialitzades, com ara Mudances Flippers Int., s’encarreguen de gestionar aquest tràmit. Fins i tot paguen per avançat les taxes del permís daparcament. Per això, és recomanable contractar una empresa de mudances de confiança, ja que s’encarregaran de:

  • Executar la mudança
  • Subministrar els materials adequats
  • Proporcionar els vehicles necessaris per dur a terme el servei de la millor manera i més ràpida
  • Gestionar la resta de tràmits administratius necessaris, com ara gestionar el permís d’estacionament. I en cas que sigui una mudança internacional, la gestió documental que la mudança requereixi.

El permís d’aparcament és necessari no només a Espanya, sinó també obligatori a la majoria de països.

Permisos d'aparcament

Permisos d’aparcament, quan cal?

A la gran majoria de municipis és obligatori sol·licitar un permís d’aparcament per a tots els vehicles, grups electrògens o altres elements que, amb motiu de tasques de càrrega i/o descàrrega o d’altres feines, hagin d’ocupar la calçada.

El tràmit sol comprendre una mitjana duna setmana. Cada ajuntament té els seus terminis i maneres de tramitar el permís d’aparcament. A més, en molts casos tant els terminis com la forma és diferent entre ells.

Es pot sol·licitar el permís d’aparcament i ocupació per a:

  • Activitats lúdiques o altres actuacions no relacionades amb obres d’edificació, així com la càrrega i la descàrrega, tant en el cas de particulars com en el cas de professionals de transport de viatgers.
  • Activitats relacionades amb obres d’edificació, així com càrrega i descàrrega, ocupació de vorera o de calçada amb camions, grues autocàrrega, bombes de formigó, camions formigonera i plataformes elevadores amb vehicle remolc (aquestes últimes, molt habituals a qualsevol mudança).
  • Altres elements de treball per a obres d’edificació, càrrega i descàrrega o ocupació de voreres i/o calçada amb plataformes elevadores sense vehicle o grups electrògens.

Actualment el tràmit del permís d’aparcament, es pot efectuar de forma telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l’ajuntament de cada municipi, encara que lamentablement, encara hi ha algun Ajuntament que obliga a gestionar-lo presencialment a les oficines.

Cal tenir present que, segons la normativa, que en cas d’anul·lació o denegació del permís d’aparcament, l’import de l’autoliquidació de la primera taxa no serà tornada.

Hi ha dubtes habituals que solen sorgir, en referència a l’estacionament en zones de càrrega i descàrrega o en carrils bici i/o vorera. A la zona de càrrega i descàrrega es permet estacionar de manera gratuïta per un màxim de mitja hora. Normalment, un servei de mudança requereix més temps. És per això que cal gestionar el permís d’aparcament. Recordem que està totalment prohibit estacionar a la vorera i al carril bici.

Per tal d’agilitzar el tràmit del permís, i no complicar el client, les empreses de mudances, com Mudanzas Flippers Int., gestionen aquests permisos. Per això, un cop arribat el dia del servei, aquesta gestió ja estigui executada i pagada per avançat. D’aquesta manera, el camió (i escala mecànica, en cas que sigui necessària), pot ocupar la via pública a la zona més propera a la mudança, per tal d’agilitzar la càrrega/descàrrega del vehicle.

Permisos d'aparcament